För motionärer

Tillgängliga motionsupplevelser, kamratstöd och utprovning och testning av hjälpmedel

Fritidsmotion erbjuder möjligheter till konditions- och hälsomotion, som stödjer ens motion under hela levnadsloppet.

Kamratstöd

Liknande livsöden och erfarenheter förenar och engagerar. Finlands Paralympiska Kommittés regionala arbetstagare och kontaktpersoner verkar som stöd för den regionala verksamheten. Gemensamma evenemang för olika handikappgrupper för ihop människor med olika utgångspunkter.

Nationellt och lokalt

Projektet Kuntokuu, som ordnas i februari och september, sätter såväl Finlands Paralympiska Kommittés medlemskår som andra motionärer i rörelse. Nationella fritidsmotionsevenemang genomförs med principen av jämlikhet, där behovet av kamratstöd hos olika handikapp- och sjukdomsgrupper tas i betraktande.

SOLIA

Verksamheten SOLIA (anpassad hjälpmedels verksamhet för idrott och motion) erbjuder testning och uthyrning av hjälpmedel för motion och hjälper till vid anskaffningen av egna hjälpmedel genom information och sakkunnigutlåtanden. SOLIA deltar i samarbetsevenemang med olika sektorer och likaså i utvecklingsarbetet av hjälpmedel för idrott och motion. SOLIA hyr ut hjälpmedel till alla utan handikapp-, diagnos- eller organisationsgränser. Hjälpmedlen och redskapen passar i huvudsak personer som rör sig självständigt.