För barn och ungdomar

Paranuoret är ett nationellt motionsprogram för barn och ungdomar. Medlemskapet i Paranuoret är avgiftsfritt.

Försök

I Paranuoret testar man lämpliga motionsformer, hjälpmedel och grenar i klubbar, på evenemang och på läger. För knattar ordnas familjeläger och evenemang och ungdomar erbjuds möjligheter att testa grenar som är lämpliga för den egna handikappgruppen och via detta få aktiv grenträning, rent av på tävlingsnivå.

Tävlingsstämning

I tävlingarna Para Junior Games kan barn och ungdomar testa sina egna gränser med andra funktionshindrade barn och ungdomar.

Valtti-programmet

Valtti-programmet är ett pilotprojekt som drivs av Finlands Paralympiska Kommitté. Det strävar efter att hitta en lämplig motionshobby för barn och unga med särskilda behov. I Valtti-programmet är en personlig konsult i handikappidrott eller en instruktör för anpassad fysisk aktivitet, dvs. Valtti, ledsagar barnet eller den unga personen som har behov av särskilt stöd för en hobby. Begreppet Valtti hänvisar alltså till den personliga instruktören för anpassad fysisk aktivitet. Läs mer på svenska här.