Palaa lajin sivulle

Harjoittelemaan oppiminen

Taustaa

Tavoitteellinen urheileminen vaatii itsetarkkailua ja etsimään vastauksia kysymyksiin: Minkälaisessa ilmapiirissä valmentaudun? Miten vammaisurheilijan identiteettini kasvaa? Lähdenkö tavoittelemaan kilpa- ja huippu-urheilijan uraa vai riittääkö minulle harrastaminen? Päivittäisvalmennuksen merkitys ja urheilijan oma vastuu tekemisessä kasvaa.

Tavoite

Kasvattaa nuorta urheilijaa tai aikuisena vammautunutta urheilijaa ottamaan vastuuta omasta harjoittelustaan tarjoamalla siihen optimaalisen ympäristön.

Toimenpiteet

  • Panostetaan siihen, että valmentajat ja asiantuntijat ovat lähellä urheilijoita.
  • Viedään Paralympiakomitean alaisia lajeja yhä vahvemmin osaksi urheiluakatemiaympäristöä.
  • Kiinnitetään huomiota urheilijoiden päivittäisharjoittelun olosuhteisiin ja välineisiin.
  • Huolehditaan valmentajakoulutuksesta ja edistetään eri lajien valmentajien keskinäistä sparrausta.

Arviointi

  • Seurataan nuorten vammaisurheilijoiden määrän kehitystä Paralympiakomitean alaisissa lajeissa.
  • Seurataan urheiluakatemioiden jäseninä olevien vammaisurheilijoiden määrän kehitystä.
  • Seurataan Paralympiakomitean alaisten lajien päivittäisharjoittelun kehitysaskeleita.
  • Seurataan Paralympiakomitean alaisten lajien valmentajien verkostoitumisen kehitystä.

Katso video nuorten paralympiaryhmästä: