Palaa lajin sivulle

Kilpaileminen menestyäkseen

Taustaa

Kansainvälistä menestystä tavoittelevia vammaisurheilijoita on Suomessa rajallinen määrä. Heidän menestystavoitteiden edistäminen edellyttää toimivia päivittäisharjoittelumahdollisuuksia sekä säännöllisiä mahdollisuuksia kilpailla kansainvälisellä tasolla.

Tavoite

Mahdollistaa se, että yhä useamman vammaisurheilijan kilpailullinen taso ja kilpailurutiinit sillä tasolla, että kansainvälisen menestyksen saavuttaminen on realistista.

Toimenpiteet

  • Kehitetään lajien polkua maajoukkuetoimintaan siten, että nousu kansainväliselle tasolle tapahtuu realistisesti ja asteittain.
  • Kehitetään yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa pienemmillä resursseilla toteutuvan kansainvälisen kilpailutoiminnan aikaansaamiseksi.
  • Kohdennetaan resursseja Paralympiakomitean alaisten painopistelajien toiminnan kehittämiseen.
  • Edistetään valmentajien ja muiden lajitoimijoiden kouluttautumista ja akatemiaympäristöön integroitumista.

Arviointi

  • Seurataan Paralympiakomitean alaisten lajien maajoukkuetoiminnan kehitysaskeleita.
  • Seurataan kansainvälisten kilpailumahdollisuuksien määrän kehitystä.
  • Seurataan Paralympiakomitean alaisille lajeille kohdennettujen resurssien kehitystä.
  • Seurataan valmentajien ja muiden toimijoiden verkostoitumista.

Miesten maalipallojoukkueen apuvalmentaja Jarno Peltovako ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen Mikko Häyrinen