Palaa lajin sivulle

Monipuolinen liikkuminen

Taustaa

Monipuolinen liikunnan harrastaminen tiedetään tärkeäksi osaksi urheilijaksi kasvamisessa, mutta vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kohdalla tähän on kiinnitettävä erityishuomio, sillä harrastusmahdollisuuksien määrä on rajatumpi.

Tavoite

Tukea monipuolista ja riittävää liikkumista tärkeänä osana terveellistä elämäntapaa.

Toimenpiteet

  • Edistetään esteettömyystyötä harrastamisolosuhteiden parantamiseksi.
  • Tiivistetään yhteistyötä perheiden, varhaiskasvatuksen toimijoiden ja koulujen kanssa, esim. Liikkuvan koulun kautta.
  • Tiivistetään yhteistyötä kuntoutusalan toimijoiden kanssa, jotta siellä ollaan paremmin tietoisia vammaisurheilun tarjoamista mahdollisuuksista.
  • Tuetaan ja kehitetään lajien välistä yhteistyötä.
  • Koulutetaan valmentajia ja ohjaajia.
  • Lisätään tietoisuutta vammaisurheilun ja -liikunnan apuvälineiden vuokrausmahdollisuuksista.

Arviointi

  • Kartoitetaan eri-ikäisten vammaisurheilijoiden sekä vammaisten lasten ja nuorten vanhempien kokemuksia.
  • Seurataan edistysaskeleita Liikkuvan koulun ja urheiluyläkouluyhteistyön osalta.

Sovellettu taitovalmiustesti