Palaa lajin sivulle

Kilpailemaan oppiminen

Taustaa

Haasteita tuo se, että vammaisurheilijoilla on vähemmän kilpailuja kuin vammattomilla urheilijoilla. Etenkin integraatiolajeissa tätä voidaan kompensoida vammattomien kilpailutoimintaan osallistumisella. Muuten kyse on kilpailujärjestelmien laadun kehittämisestä.

Tavoite 

Lisätä kilpailumahdollisuuksia ja parantaa kilpailutapahtumien laatua suomalaisessa vammaisurheilussa.

Toimenpiteet

  • Luodaan niihin lajeihin, joissa Paralympiakomitea toimii lajiliittona, toimiva kansallinen kilpailujärjestelmä.
  • Kehitetään kansallista kilpailujärjestelmää kansainvälisten standardien mukaan, jotta hyppy kansainväliselle tasolle ei ole niin suuri.
  • Kohennetaan Paralympiakomitean alaisten lajien kilpailujen arvostusta ja brändiä.
  • Tarjotaan mahdollisuuksia kansainvälisiin kilpailuihin myös kotimaassa, esim. Pajulahti Games. Siirry Pajulahti Gamesin sivuille tästä.
  • Tiivistetään yhteistyötä urheiluseurojen kanssa kilpailujen järjestämisessä.

Arviointi

  • Seurataan Paralympiakomitean alaisten lajien kilpailujärjestelmien kehittymistä, esim. joukkueiden määrää
  • Seurataan yksittäisten kilpailujen määrän kasvua.
  • Seurataan kansainvälisten turnausten järjestämisestä saatavaa palautetta.

Katso video joka tammikuu järjestettävästä kansainvälisestä Pajulahti Games -kilpailutapahtumasta: