Palaa lajin sivulle

Kokeilu

Taustaa

Lasten ohjautuminen vammaisurheilun ja -liikunnan pariin on pitkälti perheiden aktiivisuuden varassa. Aikuisena vammautuneiden osalta oleellista on oma aktiivisuus ja kuntoutussektorin tarjoama tuki. Mitä matalammalla kynnyksellä ja mitä lähempänä omaa kotia kokeilumahdollisuuksia on tarjolla, sen todennäköisempää oman harrastuksen löytäminen on.

Tavoite

Lisätä vammaisten henkilöiden urheilun ja liikunnan kokeilumahdollisuuksia eri puolilla Suomea.

Toimenpiteet

  • Tuetaan lajeja, seuroja ja muita toimijoita kehittämään ja lisäämään kokeilutapahtumien tarjontaa.
  • Kasvattaa tietoisuutta välinevuokraamisesta kokeilumahdollisuuksien lisäämiseksi. Lue lisää välinevuokrauksesta Välineet.fi-sivustolta.
  • Tiivistetään yhteistyötä kuntoutussektorin kanssa kokeilumahdollisuuksien tarjoamisessa.
  • Edistetään liikuntatilojen esteettömyystyötä harrastamismahdollisuuksien parantamiseksi.

Arviointi

  • Ylläpidetään rekisteriä kokeilutapahtumista ja -järjestäjistä.
  • Kerätään lajikokeiluihin osallistujien yhteystietoja.

Katso video Suomen suurimmasta vammaisurheilun ja -liikunnan kokeilutapahtumasta Liikuntamaasta: