Opiskelijoille

 

Ilmoittaudu Valtiksi tästä linkistä

Valtti on ikään kuin ”personal trainer”. Valtti toimii ohjattavansa liikuntakaverina, tukihenkilönä, kannustajana ja neuvonantajana, joka saattaa tukea tarvitseva lapsen ja nuoren harrastuksen pariin.  

Pääosa Valteista tekee Valtti-jakson osana opintojaan. Mukana on myös vapaaehtoisia Valtteja. 

Ilmoittautuessaan Valtiksi opiskelija sitoutuu yhteisiin pelisääntöihin, kuten toimimaan ohjeiden mukaisesti, pitämään kiinni sovituista aikatauluista, kunnioittamaan ohjattavan omia toiveita ja huolehtimaan tietosuojasta.

Kun Valtti on saanut ohjattavansa yhteystiedot, hän ottaa yhteyden perheeseen ja sopii tapaamisen. Alkutapaamisen aikana Valtti pyrkii luomaan kokonaiskuvan lapsen tai nuoren harrastustoiveista. Tapaamisen jälkeen hän laatii ohjattavalleen harrastuskokeilu suunnitelman. Harrastuskokeilut toteutetaan vuoden loppuun mennessä ja kokemukset kootaan sähköiseen päiväkirjaan. Viimeisessä tapaamisessa pohditaan toteutuiko tavoitteet ja löytyikö harrastusta. Lisäksi Valtti antaa ohjattavalleen Valtti-diplomin.

Valtti ei saa palkkaa, mutta sellaiset harrastuskokeiluista aiheutuneet kulut (esim. osallistumismaksut, matkakulut), joista on etukäteen sovittu oman alueen Valtti-koordinattorin kanssa, korvataan. Matka- ja kulukorvauslomake tulee palauttaa sähköisellä lomakkeella ja hyväksyttää oman alueen Valtti-koordinaattorilla 30.11.2024 mennessä.

 

Valtti-koordinaattorit auttavat pulmatilanteissa

Valtti-koordinaattori toimii paikkakunnan Valttien esihenkilöinä, ratkoo mahdollisia ongelmia sekä auttaa kokeilupaikkojen ja seurojen kartoittamisessa. Valttikoordinaattorien yhteystiedot paikkakunnittain. 

Valtin vuosikello

Maalis-huhtikuu

 • Haku ohjelmaan, ilmoittautumislomakkeen täyttäminen.
 • Alueelliset Valtti-koordinaattorit aloittavat.

Toukokuu

 • Varmista oppilaitoksen opintopisteet ja mihin kokonaisuuteen Valttina toimiminen kuuluu.
 • Tieto omasta Valtti-ohjattavasta. (Viimeistään syyskuussa)

Kesä-heinäkuu

 •  Mahdollisuus osallistua erilaisiin soveltavan liikunnan ja paraurheilun tapahtumiin.

Elokuu

 • Oppilaitoskohtaiset infotilaisuudet webinaarina.
 • Valttikoordinaattorit järjestävät oman alueen Valttien tapaamisen.
 • Perehtyminen Valttina toimimiseen, harrastuskokeilusuunnitelman laatimiseen, päiväkirjan kokoamiseen ja loppuraportointiin.
 • Valtti Kick off tilaisuudet starttaavat. 

Syys-joulukuu

 • Tapaaminen ja alkuhaastattelut ohjattavan kanssa, viimeistään syyskuussa.
 • Harrastuskokeilujen suunnittelu yhdessä ohjattavan ja perheen kanssa
 • Harrastuskokeilujakson kustannusten hyväksyttäminen omalla Valtti-koordinaattorilla.
 • Harrastuskokeilujen toteutus ja kokeilujen dokumentointi/palautteen keruu. 

Lopuksi

 • Harrastuskokeilusuunnitelman ja -päiväkirjan täyttäminen sähköiseen järjestelmään.
 • Raportti oppilaitokseen. Opettaja kirjaa sovitut opintopisteet.
 • Palautekyselyyn vastaaminen. 
 • Valtti toimittaa matkakorvaus- ja kulukorvauslomakkeet sähköisellä lomakkeella ja hyväksyttää kulut Valtti-koordinaattorilla 30.11.2024 mennessä.