Opiskelijoille

 

Ilmoittaudu Valtiksi tästä linkistä

Valtti on ikään kuin ”personal trainer”. Valtti toimii ohjattavansa liikuntakaverina, tukihenkilönä, kannustajana ja neuvonantajana, joka saattaa tukea tarvitseva lapsen ja nuoren harrastuksen pariin.  

Pääosa Valteista tekee Valtti-jakson osana opintojaan. Mukana on myös vapaaehtoisia Valtteja. 

Ilmoittautuessaan Valtiksi opiskelija sitoutuu yhteisiin pelisääntöihin, kuten toimimaan ohjeiden mukaisesti, pitämään kiinni sovituista aikatauluista, kunnioittamaan ohjattavan omia toiveita ja huolehtimaan tietosuojasta.

Kun Valtti on saanut ohjattavansa yhteystiedot, hän ottaa yhteyden perheeseen ja sopii tapaamisen. Tapaamisen aikana Valtti pyrkii luomaan kokonaiskuvan lapsen tai nuoren harrastustoiveista. Tapaamisen jälkeen hän laatii ohjattavalleen harrastuskokeilu suunnitelman. Harrastuskokeilut toteutetaan vuoden loppuun mennessä ja kokemukset kootaan sähköiseen päiväkirjaan. Kokeilujen lopuksi Valtti antaa ohjattavalleen Valtti-diplomin.

Valtti ei saa palkkaa, mutta sellaiset harrastuskokeiluista aiheutuneet kulut (esim. osallistumismaksut, matkakulut), joista on etukäteen sovittu oman alueen Valtti-koordinattorin kanssa, korvataan. Matka- ja kulukorvauslomake tulee palauttaa sähköisellä lomakkeella ja hyväksyttää oman alueen Valtti-koordinaattorilla 30.11.2023 mennessä.

 

Valtti-koordinaattorit auttavat pulmatilanteissa

Valtti-koordinaattori toimii paikkakunnan Valttien esimiehenä, ratkoo mahdollisia ongelmia sekä auttaa kokeilupaikkojen ja seurojen kartoittamisessa. Valttikoordinaattorien yhteystiedot paikkakunnittain. 

Valtin vuosikello 2023

Maalis-huhtikuu

 • Haku ohjelmaan, ilmoittautumislomakkeen täyttäminen.
 • Oppilaitoskohtaiset infotilaisuudet webinaarina.
 • Alueelliset Valtti-koordinaattorit aloittavat.

Toukokuu

 • Varmista oppilaitoksen opintopisteet ja mihin kokonaisuuteen Valttina toimiminen kuuluu.
 • Tieto omasta Valtti-ohjattavasta.

Kesä-heinäkuu

 •  Mahdollisuus osallistua vammaisliikunnan tapahtumiin, mikäli tapahtumia on mahdollista järjestää.

Elokuu

 • Valttikoordinaattorit järjestävät oman alueen Valttien tapaamisen. Tapaamiset järjestetään huomioiden turvallisuus koronavirustilanteessa.
 • Perehtyminen Valttina toimimiseen, harrastuskokeilusuunnitelman laatimiseen, päiväkirjan kokoamiseen ja loppuraportointiin.
 • Valtti Kick off tilaisuudet starttaavat. 

Syys-joulukuu

 • Tapaaminen ja alkuhaastattelut Valtti-ohjattavan kanssa, viimeistään syyskuussa.
 • Harrastuskokeilujen suunnittelu ja suunnitelman esittely omalle ohjattavalle. 
 • Harrastuskokeilujakson kustannusten hyväksyttäminen omalla Valtti-koordinaattorilla.
 • Harrastuskokeilujen toteutus ja kokeilujen dokumentointi/palautteen keruu. 

Lopuksi

 • Harrastuskokeilusuunnitelman ja -päiväkirjan täyttäminen sähköiseen järjestelmään.
 • Raportti oppilaitokseen. Opettaja kirjaa sovitut opintopisteet.
 • Palautekyselyyn vastaaminen. 
 • Valtti toimittaa matkakorvaus- ja kulukorvauslomakkeet sähköisellä lomakkeella ja hyväksyttää kulut Valtti-koordinaattorilla 30.11.2023 mennessä 

Ladattavat tiedostot