Perheille

Valtti-ohjelmassa etsitään liikuntaharrastusta vammaisille lapsille ja nuorille.

 

Valtakunnallinen haku on päättynyt vuoden 2024 Valtti-ohjelmaan.

 

Valtti-ohjelma pähkinänkuoressa

  • Valtti-ohjelmaan voivat hakea mukaan 6–23-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret.
  • Valtiksi ryhtyvä opiskelija toimii ohjattavansa tukihenkilönä, kannustajana ja neuvonantajana, joka saattaa tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren harrastuksen pariin. 

Perhe voi itse määrittää, onko lapsi erityisen tuen tarpeessa. Lähtökohtaisesti ohjelma on kuitenkin suunnattu lapsille ja nuorille, joilla on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus, joka vaikeuttaa harrastuksen löytymistä ja harrastusryhmään osallistumista.

Perhe vastaa lapselle tai nuorelle ohjelman aikana tulevista harrastuksen osallistumismaksuista, matkakuluista, avustajasta ja vakuutuksista. Paralympiakomitea vastaa Valttien matka- ja osallistumiskuluista sekä vapaaehtoisten vakuutuksista.

Valtti-koordinaattori etsii ohjattavalle sopivan Valtin. Ohjelmaan hakeneille ilmoitetaan viimeistään kesäkuussa onko oma Valtti löytynyt. Ohjelmaan valittujen tulee vahvistaa oma osallistumensa ohjelmaan, kun tulee tieto, onko oma Valtti löytynyt. Valtti ottaa yhteyttä ohjattavaansa viimeistään syyskuun loppuun mennessä, tutustuu perheeseen ja laatii kokeilusuunnitelman. Kokeilujakso päättyy viimeistään vuoden vaihteessa. 

Mukaan hakeutuvat perheet sitoutuvat vastaamaan loppukyselyyn, jolla selvitetään löytyikö harrastus ja lisääntyikö liike.

 

Tietojen kokoaminen ja tietosuoja

Mitä tietoja Valttiin osallistuvista lapsista ja nuorista kootaan ja miksi?

Osallistujista kootaan yhteystiedot (ja alle 18-vuotiaiden huoltajien yhteystiedot) sekä ikä, sukupuoli, osallistujan toimintakyky ja omia arvioita liikunnan harrastamisesta ja ohjelman onnistumisesta. Perustiedot hakijasta saadaan hakulomakkeen avulla. Liikuntakokeilujen päättymisen jälkeen lähetetään palautekysely, jolla selvitetään ohjelman onnistumista (lisääntyikö liikunta ja löytyikö harrastus). Vuoden päästä toteutetaan seurantakysely, jolla selvitetään tulosten pysyvyyttä. 

Seurannan tarkoitus on vertailla ohjelman onnistumista eri paikkakunnilla, eri ikäisten ja erilaisen toimintakyvyn omaavien välillä. Seurantakyselyn tietoja käytetään Valtti-ohjelman kehittämiseen. Lisäksi myös rahoittaja (vuonna 2016 EU ja vuosina 2017-2019 opetus- ja kulttuuriministeriö) edellyttää, että ohjelmien vaikutuksia seurataan.

Tietosuojaselosteet

Valtti-ohjelmaan hakeminen tapahtuu ja ohjelman palaute kootaan Webropol-verkkopalvelun kautta. Paralympiakomitean Webropol-tietosuojaseloste

Hakulomakkeet (ja myöhemmin kertyvät harrastekokeilupäiväkirjat ja harrastekokeiluiden valokuvat) tallennetaan Paralympiakomitean Sharepoint-sivustolle. Paralympiakomitean Valtti-tietosuojaseloste

Kuinka kauan tietoja säilytetään ja miten ne tuhotaan?

Kerätyt tiedot säilytetään Webropol-verkkopalvelussa (ja hakulomakkeet lisäksi Sharepoint-sivustolla) runsaan vuoden ajan, seuraavan vuoden toukokuuhun. Sen jälkeen tiedot anonymisoidaan (poistetaan henkilön tunnistamisen mahdollistavat tiedot).

Paranuoret

Paranuoret on Suomen Paralympiakomitean lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun ohjelma. Paranuorten uutiskirjeen tilaajaksi voi liittyä kuka vain. Uutiskirjeestä saat tietoa liikuntatarjonnasta, lajikokeiluista, tapahtumista ja kisoista. Paranuorten uutiskirje on maksuton ja se lähetetään sähköpostitse 4 kertaa vuodessa. Lisätietoa Paranuorista täältä.

Henkilökohtainen apu auttaa osallistumaan -video

Henkilökohtainen apu auttaa osallistumaan ja toimimaan itse. Sitä voi saada maksuttomana vammaispalveluna esimerkiksi harrastamiseen ja muihin vapaa-ajan toimiin. Henkilökohtainen avustaja myönnetään yksilöllisen tarpeen mukaan. Avun saamiselle ei ole laissa asetettu ikärajaa. Henkilökohtainen apu on itsemääräämisoikeutta tukeva vammaispalvelulain mukainen maksuton vammaispalvelu. YK:n vammaissopimus edellyttää henkilökohtaisen avun järjestämistä. Apua tulee saada, kun se on vamman tai sairauden vuoksi välttämätöntä.

Henkilökohtainen apu auttaa osallistumaan -videon ovat tuottaneet Invalidiliitto, Malike/Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja Suomen Paralympiakomitea.