Kysymyksiä

Tähän listaan on koottu vastauksia joihinkin Valtti-ohjelmaan liittyviin kysymyksiin, jotka saattavat askarruttaa perheitä tai opiskelijoita. Jos mieleesi tulee kysymys, johon tästä ei löydy vastausta, ota rohkeasti yhteyttä Valtti-ohjelmasta vastaavaan Kaisa Kiriin Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai Henry Manniin Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

 

Alle on koottu kysymyksiä & vastauksia

 • Yleisesti Valtti-ohjelmaan liittyvät
 • Erityisesti Valtin näkökulmasta

 

Yleisiä kysymyksiä & vastauksia

1) Mitä Valtti-ohjelmaan osallistuminen maksaa perheelle tai ohjattavalle?

 • Ohjelma on maksuton. Perhe vastaa lapsen tai nuoren ohjelman aikana tulevista harrastuksen osallistumismaksuista, matkakuluista, avustajasta ja vakuutuksista.

2) Voiko vaikeavammainen lapsi/nuori saada Valtin?

 • Ehdottomasti kyllä. Valtti ei toimi lapsen/nuoren henkilökohtaisena avustajana.

3) Voiko lastensuojelun asiakas hakea Valttia?

 • Kyllä voi, jos lapsi on erityisen tuen tarpeessa. Lähtökohtaisesti ohjelma on suunnattu lapsille ja nuorille, joilla on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus, joka vaikeuttaa harrastuksen löytymistä ja harrastusryhmään osallistumista.

4) Voiko koululuokka saada oman Valtin? (tai voiko Valtti toimia koulussa?)

 • Valtti-kokeilujen perustavoitteena on testata mallia, jossa lapsi saa oman saattajan/kaverin/tukihenkilön/personal trainerin, joka saattaa harrastuksen pariin. Siis 1 Valtti, 1 ohjattava -periaatteella. Jos kuitenkin Valtteja hakee enemmän kuin on lapsia/nuoria ja jos joku on erityisen kiinnostunut koulumaailmasta, ei tätä suljeta pois. Periaatteessa kuitenkin ei.
  Valtti voi saattaa lapsen myös iltapäiväkerhoon.

5) Voiko Valtin saada myös muille kuin listassa luetelluille paikkakunnille?

 • Keskitämme ohjelman toiminnan näille yhteistyöoppilaitosten paikkakunnille joista Valtit osallistuvat ohjelmaan. Valtin voi saada muullekin paikkakunnalle, jos joku opiskelija on sieltä kotoisin ja haluaa tehdä Valtti-jaksonsa siellä.

6) Voiko Valtti toimia kuskina harrastuspaikalle?

 • Perheen vastuulla ovat lapsen tai nuoren kuljetukset. Valtti ei voi toimia turvallisuus- ja vastuusyistä ohjattavan kuskina.

7) Toimiiko Valtti avustajana?

 • Ei. Jos lapsi tarvitsee henkilökohtaista avustajaa, se pitäisi järjestää muuta kautta. Avustaja hoitaa avustamisen ja Valtti voi keskittyä selvittämään liikuntatarjontaa ja mahdollisesti ohjeistamaan ryhmän vetäjää. Valtin tärkeä rooli liikuntakokeiluissa on tukea, kannustaa ja saattaa harrastuksen pariin. Valtti ei voi toimia turvallisuus- ja vastuusyistä henkilökohtaisena avustajana.

8) Kuka vastaa Valtti-ohjelmaan hakeutuvan lapsen vakuuttamisesta?

 • Osallistuja (huoltaja) ottaa itse tapaturmavakuutuksen tai osoittaa hakemuksessa ymmärtävänsä että on vastuussa osallistujan terveydentilasta.

9) Onko lapsen pakko mennä urheiluseuraan harrastamaan? Voiko kokeilujaksolla liikkua Valtin kanssa?

 • Valtti kuuntelee perheen ja lapsen toiveita. Harrastuspaikka voi olla myös esimerkiksi Sisupartio tai 4H-kerho, mutta suotavaa on että harrastus liittyy jotenkin liikuntaan. Valtti voi toki tarpeen mukaan käydä lapsen kanssa vaikka uimassa tai lenkillä, mutta tavoitteena olisi tukea sellaisen harrastuksen löytymistä, jota lapsi voi jatkaa myös kokeilujakson jälkeen.  

10) Voivatko harjoittelukokeilut olla viikonloppuisin?

 • Pääasiassa Valttina toimivat oppilaitoksen opiskelijat ja Valtti-kokeilut tulee tehdä arkipäivisin. Mahdollisuus on sopia erikseen viikonloppuisin tehtävistä harrastekokeiluista oman Valtin kanssa. 

11). Voinko tehdä Valtti-kokonaisuuden kesän aikana?

 • Lähtökohtaisesti kokeilut ovat syksyllä. Kokeilujakso voi alkaa myös aiemmin esimerkiksi kesällä, jos se sopii perheen ja Valtin aikatauluihin.  

12). Mitä voin tehdä, jos tulee ongelmia?

 • Yleensä kaikki menee oikein hyvin, mutta joskus esimerkiksi perheen tai Valtin vaikea elämäntilanne voi aiheuttaa haasteita ohjelman suorittamiseen. Ongelmat voivat näkyä esimerkiksi ”ohareina”, vaikeutena saada sovittua yhteisiä aikoja tai yleisesti kommunikoinnissa. Jokaisella paikkakunnalla on Valttikoordinaattori, joka toimii Valttien ”lähiesihenkilönä” ja auttaa niin Valttia kuin myös perhettä. Niin Valtin kuin myös perheenkin kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä koordinaattoriin, mikäli ongelmia ilmenee. Tarvittaessa voi yhteyttä ottaa myös Suomen Paralympiakomiteaan Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. / 050 436 7612
   

Erityisesti Valtteja koskevat kysymykset & vastaukset

1) Voinko hakeutua Valtiksi, vaikka en ole mainittujen oppilaitosten opiskelija tai olen jo valmistunut?

 • Kyllä, mukaan voi hakeutua myös vapaaehtoispohjalta. Tällaisten Valttien kohdalla selvitämme vakuutukset ja vastuut yksilöllisesti.

2) Voivatko Valtit toimia työparina?

 • Valtit voivat toimia työparina, jos Valtteja on enemmän kuin ohjattavia. 

3) Voinko toimia Valttina ilman aikaisempaa ohjaajakokemusta?

 • Kyllä, Valtti on ennen kaikkea liikuntaan saattaja ja tukija. Kun ryhmään mennään mukaan, ohjaajat ja valmentajat hoitavat ohjaamisen. Aikaisempaa ohjaajakokemusta ei tarvita.

4) Saako Valttina toimimisesta palkkaa ja miten kustannukset korvataan?

 • Valttina toimimisesta ei makseta palkkaa, mutta Paralympiakomitea korvaa etukäteen sovitut harrastuskokeiluiden matka- ja osallistumiskustannukset.

5) Mistä Valtti tietää millaisia harrastuksia paikkakunnalla on tarjolla? Tai minne ohjattavan kanssa voi mennä kokeilemaan?

 • Valtti-koordinaattori auttaa paikkakunnan liikuntatarjonnan selvittämisessä ja on yhteydessä seuroihin, harrastusryhmiin ja liikuntatoimeen (erityisliikunnanohjaaja). Valttien täytyy myös itse olla aktiivisia ja ottaa selvää tarjonnasta. Tarjontaa voi kartoittaa esimerkiksi Paralympiakomitean Löydä oma seura -palvelusta.

6) Kuinka monta kokeilukertaa minun tulee Valttina järjestää ja kuinka usein?

 • Kokeilujen määrä riippuu sekä perheestä että opiskelijasta itsestään. Kokeilusuunnitelmassa kannattaa huomioida kummankin toiveet ja aikataulut. Ohjeellinen tavoite on vähintään neljä kertaa, jotta voidaan ylipäänsä puhua harrastuskokeiluista. Lapsen arki ja muut harrastukset vaikuttavat siihen, kuinka usein tapaatte. Kerta viikossa tai  joka toinen viikko voi olla hyvä tahti.

7) Kuka vastaa, jos Valtti satuttaa itsensä kokeilujen aikana?

 • Oppilaitoksen vakuutus korvaa, jos Valttina toimiminen on osa opintoja. Paralympiakomitean vapaaehtoisten vastuuvakuutus turvaa vapaaehtoiset Valtit.

8) Miten saan Valttina toimimisen osaksi opintojani?  

 • Neuvottele etukäteen opettajasi tai koulutusvastaavan kanssa ja sovi mihin opintokokonaisuuteen kokeilu liittyy ja millaisen raportin oppilaitos siitä vaatii. Selvitä riittääkö raportiksi ohjattavan kanssa laadittu kokeilupäiväkirja.

9) Kuinka paljon opintopisteitä Valttina toimimisesta kertyy?

 • Opintopisteiden määrä riippuu Valtti-kokeilujakson laajuudesta ja työmäärästä. Vähintään valttitoiminnasta saa 1 opintopisteen ja maksimissaan 5 opintopistettä.