Esteettömyys

Esteettömyys_symboli

Esteettömyys ja saavutettavuus on sanapari, joka laajimmillaan käsittää sekä liikuntapaikan fyysiset olosuhteet että harrastuksen taloudellisen, sosiaalisen ja asenteellisen saavutettavuuden. Tässä osiossa kerrotaan mitä harrastuspaikan valinnassa on hyvä ottaa huomioon, miten osallistumisen esteitä voi yrittää poistaa ja miten toiminnasta muokataan mahdollisimman saavutettavaa kaikille.

Rakennetun liikuntaympäristön esteettömyys

Esteettömyys on ympäristön laatutekijä. Se on hyviä perusratkaisuja ja kaikkien etu, mutta toisille toimimisen edellytys. Harrastajien näkökulmasta liikuntatilojen ja urheilun harrastuspaikkojen esteettömyyttä tulisi tarkastelussa vähintään seuraavista neljästä näkökulmasta:

 • Liikkumisen esteettömyys tarkoittaa esimerkiksi sitä, että apuvälineitä käyttävät pääsevät sisään liikuntatilaan ja pystyvät hyödyntämään sen muita oheistiloja, kuten pukuhuonetta, vessaa ja kahviota.
 • Näkemisen esteettömyys on esimerkiksi sitä, että tilassa on hyvä ja tasainen valaistus ja tilan hahmottamista helpottavat tummuuskontrastit. 
 • Kuulemisympäristön esteettömyydellä tarkoitetaan esimerkiksi tilojen hyvää akustiikkaa, toimivaa äänentoistoa ja induktiosilmukkaa.
 • Ymmärtämisen esteettömyydellä tarkoitetaan esimerkiksi selkeitä ja ymmärrettäviä opasteita.

Harrastajien lisäksi tilojen esteettömyydestä hyötyvät myös ohjaajat ja katsojat. 

Parajääkiekkokisoja varten Vierumäen jäähalliin laitettiin läpinäkyvät laidat vaihtopenkkien kohdalle ja nopeasti siirrettävät luiskat siirtymistä varten. Täysin esteettömissä kaukaloissa vaihtopenkin pohja on jään tasalla, jolloin luiskoja ei tarvita.

Jos huomaat tilojen esteettömyydessä puutteita, mitä voit tehdä?

 • Pienet muutokset voi tehdä itse, kuten siirrettävä luiska, selkeämmin hahmottuvat opasteet, kontrastiraidat portaissa.
 • Isompia rakenteellisia muutoksia varten kannattaa teettää esteettömyyskartoitus. Tilan omistaja voi tilata esteettömyyskartoituksen koulutetulta kartoittajalta. Lisätietoa koulutetuista liikuntatilojen esteettömyyskartoittajista löytyy täältä.
 • Kysy neuvoa kokemusasiantuntijoilta, kuten vammaisyhdistykset, vammaisneuvosto ja vammaisurheilijat. Muista kuitenkin, että esteettömyyskatselmus ei vastaa koulutetun esteettömyyskartoittajan tekemää kartoitusta. 

Tutkaile esteettömyyttä ja saavutettavuutta myös laajemmin

 • Onko toiminta asenteellisesti saavutettavaa?
 • Onko ympäristö esteetön?
 • Onko harrastaminen taloudellisesti saavutettavaa?
 • Onko tieto toiminnasta saavutettavaa?
 • Mieti ovatko seuran toimintatavat ja olosuhteet mahdollistavia vai estävätkö ne toiminnan?
 • Ovatko itse harjoitus- tai kilpailupaikka ja sen fasiliteetit esteettömiä?

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn ja Paralympiakomitean Esteetön ja saavutettava liikuntatapahtuma -tarkistuslista on mainio työkalu tilojen esteettömyyden tarkistamiseen.

Kokoa tilan esteettömyydestä kertovaa tietoa kotisivuille 

Ennakkotieto harjoitus- tai kilpailutilan ominaisuuksista, yhtälailla puutteista kuin hyvistäkin asioista, on avainasemassa. Tällöin harrastaja tai kilpailija pystyy itse arvioimaan, onko tila soveltuva hänelle. Tarvittaessa hän voi kysyä lisätietoja, kunhan ennakkotiedotuksessa on mainittu yhteyshenkilö.

Esteettömyystiedon on oltava saavutettavaa kaikille kohderyhmille. Lisätietoa aiheesta on saatavilla mm. saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisujen asiantuntijan Celian sivuilta.