Näin pääsemme alkuun

Special Olympics -rytmisen voimistelun nauhaohjelman harjoitukset käynnissä.

Mitä tehdä, kun olette käynnistämässä erityisryhmää omassa urheiluseurassanne tai valmistautumassa ottamaan yksittäisiä erityisliikkujia mukaan seuratoimintaan? 

 

1. SUUNNITTELE 

Pohdi etukäteen, kenelle ja mitä toimintaa alueelta puuttuu, montako osallistujaa otetaan mukaan, voiko ryhmään tulevilla henkilöillä olla mukana oma henkilökohtainen avustaja vai toimiiko ryhmä pelkästään vetäjän ja apuohjaajan/-ohjaajien voimin? Otetaanko liikkujat kaikille avoimeen toimintaan mukaan vai perustetaanko erillinen ryhmä?

Tee kausisuunnitelma ja varmista jatkopolut seurassa. Jatkopoluilla voidaan yhtäältä tarkoittaa sitä, että toimintaan mukaan tulevilla harrastajilla on mahdollista edetä esimerkiksi yleisiin ryhmiin, kun taidot kehittyvät ja kunnianhimo kasvaa ja toisaalta sitä, että esimerkiksi yli-ikäisiksi omasta ryhmästään kasvaville on tarjota mielekäs paikka jatkaa harrastusta (esim. aikuisten harrasteryhmässä).

Tutkaile esteettömyyttä ja saavutettavuutta laajemmin. Onko toiminta asenteellisesti saavutettavaa? Onko ympäristö saavutettava/esteetön? Onko harrastaminen taloudellisesti saavutettavaa? Onko tieto toiminnasta saavutettavaa? Mieti ovatko seuran toimintatavat ja olosuhteet mahdollistavia vai estävätkö ne toiminnan? Ovatko itse harjoituspaikka ja sen fasiliteetit esteettömiä? Erinomainen apu esteettömyysasioihin on Esteetön ja saavutettava liikuntatapahtuma -tarkistuslista. Tarkistuslista löytyy täältä. 

Tästä aihealueesta lisää Kenelle suunnattu -osiossa

 

2. Etsi kumppaneita

Pyörää ei kannata keksiä uudestaan. Järkevää on ottaa selvää, mitkä muut seurat tai tahot järjestävät samankaltaista toimintaa, koska heiltä saa varmasti kullanarvoisia vinkkejä. Näitä seuroja löydät Löydä oma seura -palvelusta. Löydä oma seura -palveluun pääset siirtymään tästä. 

Oman kunnan soveltavan liikunnan vastaavalta voi kysyä neuvoja toiminnan aloittamiseen. Tästä voi olla myös taloudellista hyötyä, sillä osa kunnista tukee eri tavoin soveltavaa liikuntaa järjestäviä tahoja. Myös Paralympiakomitean kautta löydät erilaisten tukimuotojen äärelle. Näitä tukimuotoja ovat esimerkiksi Startti-stipendi ja Ahos-apuraha. Apurahoihin ja tukimuotoihin voit tutustua täällä.

Myös lajiliitoilta ja liikunnan aluejärjestöiltä löytyy asiantuntemusta toiminnan käynnistämiseen. Urheilun ja liikunnan apuvälineihin liittyen saa neuvoja ja välineitä käyttöön Paralympiakomitean apuvälinetoiminnalta. Lisätietoja Paralympiakomitean apuvälinetoiminnasta täältä. 

 

3. Käynnistä toiminta

Mieti toiminnalle sopiva nimi. Seuran on hyvä nimetä soveltavasta liikunnasta vastaava. Ohjaajatarvetta ei tule yliarvioida. Seuran ei tarvitse huolehtia jokaisen osallistujan henkilökohtaisesta avun tarpeesta, vaan siihen osallistujat voivat itse saada vammaispalvelulain perusteella henkilökohtaisen vapaa-ajan avustajan. Ryhmää mainostaessa voi jo ilmoittaa, että on mahdollista osallistua oman avustajan kanssa. Ohjaajien ei tarvitse olla myöskään soveltavanliikunnan tai paraurheilun ammattilaisia, vaan seuran omat ohjaajat ja valmentajat osaavat ohjata myös erilaisten liikkujien ryhmää. Aiheesta kiinnostuneet ohjaajat voivat osallistua soveltavan liikunnan verkkokoulutukseen. Yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahden kanssa toteutettavaan verkkokoulutuskokonaisuuteen  pääset täältä. Paralympiakomitea järjestää jatkossa myös online-koulutuksia, joihin voivat osallistua kaikki seuratoimijat. Toisessa kohdassa mainittua Ahos-apurahaa voi hakea ohjaajien kouluttautumiseen niin opintomatkojen kuin valmiiden koulutuskokonaisuuksien osalta.

Toiminnan lähtökohdaksi otetaan se, että jokainen pääsee mukaan ja onnistuu. Kaikille avoimessa seurassa jokainen kokee kuuluvansa joukkoon ja tuntee itsensä tervetulleeksi toimintaan. Inkluusio käsittää ajatuksen, että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua toimintaan erilaisissa rooleissa, kuten liikkujana tai urheilijana, vapaaehtoistoimijana tai esimerkiksi ohjaajana. Ihmisten erilaisuus ja moninaisuus nähdään rikkautena ja mahdollisuutena kehittää toimintaa entistä paremmaksi.

Tutustu lasten ja nuorten laatulupaukseen: Olympiakomitean YouTube-kanavalta Otan kaikki mukaan -video löytyy täältä 

Olympiakomitean 10 vinkkiä Lasten liike -ryhmän ohjaajille -videot löytyvät täältä

 

4. Tiedota 

Avainasemassa on paikallinen markkinointi, esim. paikalliset vammaisyhdistykset, kunnan soveltavasta liikunnasta vastaava, mahdollinen Valtti-koordinaattori, koulut, päiväkodit, vanhempainyhdistykset ja asumisyksiköt, fysio- ja toimintaterapeutit jne. Muistakaa mainostaa laajasti myös oman seuranne internetsivuilla ja sosiaalisen median kanavissa, aivan kuten mitä tahansa muutakin ryhmää. Tärkeää on, että mainoksessa on mainittu yhteyshenkilö, jolta saa halutessaan lisätietoja. Suomen Paralympiakomitean kanavien kautta tavoitat myös laajan potentiaalisten harrastajien joukon (lasten ja nuorten tiedotuskanava Paranuoret, kuntoutusalan verkostot ja sosiaalisen median kanavat). Seura kannattaa ilmoittaa Löydä oma seura -palveluun Löydä oma seura -palvelun ilmoittautumislomake löytyy täältä. Kannattaa olla yhteydessä myös paikallisiin tiedotusvälineisiin. Ne innostuvat usein uudesta toiminnasta ja voivat tulla tekemään juttua.

Vältä toimintaa mainostaessa luettelemasta erikseen eri vammoja, sillä se tie johtaa nopeasti umpikujaan. Todennäköisesti saat huomata toiminnan soveltuvan melko vaivattomasti hyvin laajalle joukolle. Kannattaa ilmaista toimintaa mainostaessa, onko kyseessä matalan kynnyksen ryhmä vai jo tavoitteellisesti harjoitteleville suunnattua toimintaa.

Tästä aihealueesta lisää Markkinointi-osiossa 

 

5. Arvioi toimintaa

Seuraa kävijämääriä, kerää palautetta ja osallista toimintaan osallistuvia toiminnan suunnitteluun. Kohtele soveltavanliikunnan harrastajia ja paraurheilijoita kuin muitakin seuran jäseniä. Soveltavanliikunnan ryhmä ei tarvitse mm. olla maksuton. Maksut voivat olla samat kuin muillakin seuran ryhmillä (suositus: henkilökohtaisesta avustajasta ei peritä maksua.). Soveltavanliikunnan ja paraurheilun tulee olla yhdenvertaisessa asemassa myös kaikissa muissa seuran toiminnoissa: nettisivuilla, viestinnässä, seuran juhlatilaisuuksissa jne.