Markkinointi

Markkinointi_symboli

Tähän osioon on koottu vinkkejä toiminnan markkinointiin, jotta toiminta pääsee käyntiin.  

Avainasia urheiluseuran toiminnan markkinoinnissa vammaisille ja tukea tarvitseville harrastajille on kaikille avoin seuratoiminta. Se tarkoittaa tiivistetysti, että kaikilla tulee olla mahdollisuus osallistua ja tuntea itsensä tervetulleeksi seuran toimintaan. Kun tämä asia tulee kirkkaasti ilmi toimintaa markkinoidessa, ollaan jo pitkällä. Kaikille avoin seuratoiminta on myös seuran ylpeyden aihe, joka luo ja voi olla myös yksi seuran arvoista.

1. Määrittele kohderyhmä

Pohdi etukäteen, kenelle ja mitä toimintaa alueelta puuttuu, montako osallistujaa otetaan mukaan, voiko ryhmään tulevilla henkilöillä olla mukana oma henkilökohtainen avustaja vai toimiiko ryhmä pelkästään vetäjän ja apuohjaajan voimin. Vältä toimintaa mainostaessa luettelemasta erikseen eri vammoja, sillä se tie johtaa nopeasti umpikujaan. Todennäköisesti saat huomata toiminnan soveltuvan melko vaivattomasti hyvin laajalle joukolle. Kannattaa ilmaista toimintaa mainostaessa, onko kyseessä matalan kynnyksen ryhmä vai jo tavoitteellisesti harjoitteleville suunnattua toimintaa. Ja lähtötilanteessa mieti onko tarpeen perustaa erillistä erityisryhmää vai voiko osallistuja tulla mukaan kaikille avoimeen toimintaan.

Erillisen erityisryhmän nimeksi kannattaa laittaa samankaltainen nimi mitä muutkin ryhmä/joukkuenimet ovat seurassa käytössä. Toimintaa markkinoitaessa tulee sisältö kuvauksessa pystyä viestimään riittävän selvästi, että toiminta on suunnattu myös erityisryhmiin kuuluville henkilöille. Vammais-sanan käyttöä ei tarvitse myöskään pelätä, kunhan sen käytössä muistaa muutamia lainalaisuuksia. Lisätietoa vammaisurheilualan terminologiasta löydät Paralympiakomitean sivuilta

2. Löydä oikeat kanavat

Suunnittele ja markkinoi toimintaa yhdessä potentiaalisten osallistujatahojen tai yhteistyökumppanien kanssa. Näitä ovat:   

  • Koulut & päiväkodit
  • Vanhempainyhdistykset ja vammaisten lasten vanhempien verkostot
  • Paikalliset vammaisyhdistykset
  • Asumisyksiköt ja päivä-/työtoimintakeskukset
  • Kunnan soveltavasta liikunnasta vastaava
  • Fysio- ja toimintaterapeutit
  • Löydä oma seura -palveluun kannattaa ilmoittaa seuran tiedot Löydä oma seura -palvelun ilmoittautumislomake löytyy täältä.

3. Muista myös omat kanavat ja tiedotusvälineet

Tärkeää on myös, että seuran sisällä tieto ryhmästä tai toiminnasta leviää ja että toimintaa markkinoidaan seuran omissa kanavissa (nettisivut, some jne.) aivan samalla tavalla kuin mitä tahansa muutakin seuran ryhmää. Myös paikalliset tiedotusvälineet voivat hyvinkin olla kiinnostuneita tekemään juttua uudesta toiminnasta, joten niihinkin kannattaa olla yhteydessä.

4. Näytä kuvin ja tekstein, että erilaiset osallistujat ovat tervetulleita

Avoin ryhmä -käsite ei vielä sellaisenaan välttämättä kerro, että ketkä ovat tervetulleita ryhmään mukaan. Kuvallisessa markkinointimateriaalissa, jossa on mukana kuvia erilaisista liikkujista tai apuvälineistä viesti tavoittaa näin vielä paremmin kohderyhmän. Tekstissä voi esimerkiksi kuvailla millaista toiminta on, lisätä edellisen kauden osallistujien kommentteja, hakea ryhmän kummiksi tunnettu paraurheilija, kertoa konkreettisesti ketkä kaikki ovat tervetulleita (esim. myös tukea tarvitsevat) ja kertoa esimerkiksi, jos ryhmässä on apuohjaaja tai yleisavustaja.