Taloudellinen tuki

Taloudellinen tuki -symboli (kolikoita ja seteleitä)

Tähän osioon on koottu kuvaukset apurahoista, joita seurat ja yhdistykset voivat hakea vammaisurheilun tai soveltavan liikunnan kehittämiseksi. Näiden lisäksi kannattaa selvittää millaisia tukia oma kunta, AVI ja esimerkiksi EU jakavat inklusiivisen ja kaikille avoimen liikunnan kehittämiseen.

OKM:n seuratuki on suunnattu lasten ja nuorten liikuntaan

Seuratoiminnan kehittämistuki eli seuratuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön jakama seuratuki on haettavissa kerran vuodessa. Hakuaika on yleensä karkeasti marraskuun alkupuolelta joulukuun puoliväliin. Päätökset avustuksista pyritään tekemään huhtikuun loppuun mennessä.

Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset rekisteröityneet yhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena erityisavustuksena. Myönnettävä avustus voi kattaa enintään 75% avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Muun rahoituksen tulee olla siis vähintään 25%. Pienin haettava avustussumma on 2 500€ ja suurin 25 000€.

Yksi seuratuen alatavoitteista kuuluu: ”Edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten osallistumista seuratoimintaan”. Seuratukea haetaan sähköisesti Suomisport-palvelusta.

Lisätiedot Seuratoiminnan kehittämistuesta OKM:n sivuilta

Startti-stipendi auttaa toiminnan alkuvaiheessa

Suomen Paralympiakomitean ja Tukilinja-säätiön Startti-stipendijärjestelmällä tuetaan harrastamisen alkuvaiheen vammaisurheilu- ja -liikuntatoimintaa.

Startti-stipendiä voivat hakea niin yksittäiset henkilöt kuin seurat ja yhdistyksetkin.

 • Yksilöhakijoina voivat olla omassa urheilu- tai liikuntaharrastuksessaan alkutaipaleella olevat mutta tavoitteellisesti siihen suhtautuvat vammaiset liikunnan harrastajat iästä riippumatta.
 • Yhteisöhakijoina voivat puolestaan olla sellaiset seurat ja yhdistykset, joissa järjestetään vammaisurheilu- tai -liikuntatoimintaa tai joissa suunnitellaan tällaisen toiminnan aloittamista.
 • Startti-stipendin haku on kahdesti vuodessa, huhtikuun loppuun ja lokakuun loppuun mennessä. Stipendissä on neljän vuoden hakuväli ennen kuin sama hakija voi saada stipendin uudestaan.
 • Startti-stipendiä voi hakea esimerkiksi välinehankintoihin tai muihin toiminnan aloittamiseen liittyviin kuluihin. Stipendejä ei ole tarkoitettu kansainvälisen tason huippu-urheilun kulujen kattamiseen eikä seuratoiminnan jatkuviin rakenteellisiin kuluihin, kuten ohjaajan palkkioihin tai tilavuokriin. Startti-stipendiä ei ole tarkoitettu myöskään ohjaajien kouluttautumiseen, vaan sitä varten on Ahos-apuraha (lisätietoa alla).
 • Myönnettävien stipendien suuruus on max. 500 euroa/yksilöhakija ja max. 1000 euroa/yhteisöhakija. Stipendit rahoittaa Tukilinja-säätiö. Kun stipendi on käytetty, Paralympiakomitealle lähetetään kertomus ja valokuva stipendin käyttökohteesta.
 • Lisätiedot Startti-stipendistä ja hakulomake löytyvät täältä

Ahos-apuraha osaamisen lisäämiseen ja kouluttautumiseen

Suomen Paralympiakomitean ja Suomen Punaisen Ristin alaisen Ahos-säätiön jakama Ahos-apuraha on tarkoitettu kouluttautumiseen ja osaamisen kehittämiseen vammaisurheilun ja soveltavan liikunnan alueella. Apurahahaku on kahdesti vuodessa, helmikuun loppuun ja lokakuun loppuun mennessä.

 • Ahos-apurahaa voivat hakea esimerkiksi valmentajat, ohjaajat, tuomarit, yhdistys- ja seuratoimijat sekä kouluttajat, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan vammaisurheilun ja -liikunnan teemoissa.
 • Ahos-apurahaa voi hakea joko valmiisiin koulutuksiin tai seminaareihin, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin tai itse räätälöityyn opintomatkaan esimerkiksi oman lajin kansainvälisiin arvokilpailuihin.
 • Apurahaa voivat hakea yksittäiset henkilöt ja ryhmät. Ryhmähakemus on suositeltava, jos useampi henkilö hakee apurahaa samaan käyttökohteeseen.
 • Ahos-apurahaa tulee hakea hyvissä ajoin niin, että hakija ehtii saada päätöksen apurahasta ennen koulutuksen tai opintomatkan toteutumista. Poikkeustapauksissa ja hyvin perustellusti voidaan apurahaa myöntää jo alkaneeseen tai toteutuneeseen koulutukseen, kunhan hakemus on jätetty ennen sen alkamista.
 • Ahos-apurahan rahoittaa Ahos-säätiö. Se maksaa apurahan Suomen Paralympiakomitean tilille, josta hakija saa tuen asiallisia kuitteja ja tilitystä vastaan. Apurahan laskutuksen yhteydessä tulee toimittaa asiallinen raportti koulutuksesta/opintomatkasta. Hakijan omavastuuosuus on 20 prosenttia haetusta summasta.
 • Lisätiedot Ahos-apurahasta ja hakulomake löytyvät täältä

Ahos-kehittämistuki koulutus- ja kehittämishankkeisiin

Ahos-apurahan rinnalle lanseerattua Ahos-kehittämistukea voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt, kuten oppilaitos, urheiluseura, yhdistys tai kunta vammaisurheiluun tai soveltavaan liikuntaan liittyviin laajempiin koulutus- ja kehittämishankkeisiin. Tuki on tarkoitettu hankkeille, joissa koulutuksen avulla halutaan synnyttää pysyvää liikuntatoimintaa vammaisille tai eri tavoin liikkumis- ja toimintaesteisille henkilöille.

Kehittämishanketuki soveltuu esimerkiksi kansainvälisen kouluttajan tuomiseen Suomeen, koulutuksen ohjaaja-, avustaja-, tila-, majoitus-, matka- ja välinekuluihin, markkinointi- ja koulutusmateriaalin tuottamiseen ym. Kehittämishanketukea ei pääsääntöisesti voi hakea yksittäisen koulutuksen tai tapahtuman järjestämiseen, ellei koulutukseen tai tapahtumaan liity laajempi toiminnan jalkauttamissuunnitelma. Sitä ei voi käyttää hakijatahon vakituisen henkilöstön palkkoihin, toimitilakuluihin tai muuhun normaaliin toimintaan.