Tilaa Para School Day

Syksystä 2018 alkaen erillistä hakuaikaa koulukiertueelle ei ole enää ollut, vaan tapahtumapäivät järjestetään palveluna, jonka maksajana toimii yleensä kunta tai esimerkiksi vanhempainyhdistys tai muu tukijataho.

Para School Day -konseptia järjestetään vuodesta 2021 alkaen kahdella tavalla:

Perinteinen Para School Day -malli

Paralympiakomitea toteuttaa Para School Day -viikkoja valtakunnallisesti yhteistyössä kuntien kanssa. Viikon sisältö räätälöidään yksilöllisesti jokaisen kunnan kanssa, mutta pääpiirteittäin Para School Day -viikko sisältää seuraavat asiat:

 • 5 x Para School Day -tapahtumapäivää kunnan valitsemilla kouluilla
 • Maksimioppilasmäärä päivän aikana on 450 oppilasta, poikkeuksista sovitaan erikseen.
 • Paralympiakomitea vastaa kaikista käytännönjärjestelyistä mukaan lukien välineet, ohjaajat, urheilijavieraat ja koordinointi päivän aikana. Päivä toimii Avaimet käteen-periaatteella. Tarkoituksena on, että opettajien työkuorma olisi mahdollisimman vähäinen. Päivän jälkeen koululle jää Para School Day -välinekassi, jonka jälkeen toiminnan on mahdollista jalkautua koulun liikuntakulttuuriin!
 • Kaikki päivässä mukana olleet opettajat saavat kutsun webinaariin, jossa käsitellään liikuntatuntien soveltamista – opettajien itsensä lähettämien kysymysten perusteella.
 • Hinta 8000€ / viikko

Ota yhteyttä, mikäli olet kiinnostunut perinteisestä Para School Day -mallista

Para School Day:n etämalli

Osa kouluista ei halua sitoa Para School Day -tapahtumaa tiettyyn päivään tai se ei ole muista syistä mahdollista. Etä-PSD tarjoaa samoja asioita kuin perinteinen Para School Day: uusia lajikokeiluja, urheilijavieraan tervehdyksen sekä oivalluksia yhdenvertaisuudesta. Malli mahdollistaa myös yksittäisten koulujen mukaan lähtemisen Para School Day:hin ilman kuntaa. Etä-PSD sisältää:

 • Koululle toimitettavan välinepaketin, joka sisältää välineet neljään lajiin
 • Pääsyoikeuden virtuaaliportaaliin, josta löytyy mm. seuraavia asioita:
  • Kattava opastus koulun itsensä järjestämään Para School Day -päivään
  • Opastus lajipisteiden rakentamiseen
  • Lajipisteiden ohjevideot
  • Urheilijavieraan videotervehdys koululle
  • Oheismateriaalia päivän tueksi
  • Kutsu opettajien webinaariin
 • Välinekassi jää koululle, pääsyoikeus virtuaaliportaaliin on vuoden mittainen.
 • Etämallin tilauslomake on jo auki, välinekassien toimitukset aloitetaan 1.3.2021.
 • Hinta 800€ / koulu

Ota yhteyttä, mikäli olet kiinnostunut Etä-PSD:stä

 

Lisätiedot