Mitä Paralympiakomitea tarjoaa jäsenseuroille?

  • Paralympiakomitea tukee ja konsultoi urheiluseuroja vammaisurheilu- ja -liikuntatoiminnan aloittamisessa ja kehittämisessä.

  • Paralympiakomitea auttaa viestimään urheiluseurojen vammaisurheilutapahtumista ja -mahdollisuuksista omien verkostojensa kautta. Paralympiakomitea toimii tarvittaessa linkkinä vammaisen henkilön ja urheiluseuran välillä.

  • Paralympiakomitean jäsenyys on urheiluseuralle statussymboli, kuin vammaisurheilun ja -liikunnan oma sinettiseuramerkintä.

  • Paralympiakomitean jäsenyys on merkki urheiluseurasta, joka kokee vammaisurheilun ja -liikunnan olevan tärkeä osa seuratoimintaansa.

  • Paralympiakomitean koulutustarjonnasta löytyy seuratoimijoille hyödyllisiä koulutuksia, kuten Valmentaminen vammaisurheilussa -työpaja ja Avoimet ovet -työpaja. Koulutuksia voi tilata Paralympiakomiteasta esimerkiksi useamman saman alueen seuran yhteistilauksena, jolloin koulutuksesta saa jäsenalennuksen, jos edes yksi tilaajaseuroista on Paralympiakomitean jäsen.
  • Paralympiakomitean kautta voi hakea Ahos-apurahaa esimerkiksi ohjaajaksi kouluttautumiseen sekä Startti-stipendiä erityisryhmätoiminnan alkuvaiheen kustannuksiin. Näitä tukimuotoja voivat hakea myös muut kuin Paralympiakomitean jäsenet.