Liity Paralympiakomitean jäseneksi

Paralympiakomitean jäseniä ovat:

  1. Suomessa vammaisten liikuntaa järjestävät tai sitä tukevat rekisteröidyt yhdistykset, joilla itsellään on henkilöjäseniä. Tällaisia ovat mm. paikalliset vammaisten henkilöiden yhdistykset, eri lajien urheiluseurat sekä muut vammaisurheilua edistävät ja tukevat yhteisöt.

  2. Suomessa toimivat rekisteröidyt lajiliitot, jotka kuuluvat kansainvälisiin urheiluliittoihin ja vastaavat vammaisurheilulajin maajoukkuetoiminnasta, kuitenkin vain yksi kansallinen lajiliitto kutakin urheilulajia kohden. Myös ei-paralympialajien lajiliitot voivat liittyä Paralympiakomitean jäseniksi.

  3. Suomessa toimivat rekisteröidyt lajiliitot, jotka kuuluvat kansainvälisiin lajiliittoihin ja vastaavat vammaisurheilulajin kansallisesta toiminnasta

 

Paralympiakomitean jäseneksi hakeminen

Paralympiakomitean jäseneksi voi helposti liittyä täyttämällä jäsenhakemuksen.

Yhdistysten ja seurojen jäsenmaksu on 30 euroa /vuosi ja lajiliittojen jäsenmaksu on 350 euroa /vuosi. Uudet jäsenet hyväksyy Paralympiakomitean hallitus.

Lähetä jäsenhakemus täällä