Työpajat

PARALYMPIAKOMITEAN TYÖPAJAT 

Kaksituntiset työpajat käsittelevät vammaisurheilun ja soveltavan liikunnan eri teemoja. Tilauskoulutuksina työpajoja voidaan järjestää yksittäisinä tai esimerkiksi yhden päivän koulutuksina. Koulutuksia voidaan räätälöidä tilaajan tarpeiden mukaan. 

Meitä on moneksi 

Koulutuksessa käydään läpi liikkumisen haasteita ymmärtämisen, liikkumisen, näkemisen ja kuulemisen kannalta. Osallistujalla on käsitys tyypillisimmistä liikkumisen ja toimintakyvyn rajoitteista ja siitä, mitä niiden kohdalla on hyvä huomioida liikuntaa ohjattaessa. Jokaisen liikkujan toimintakyky on yksilöllinen, ja tämä on laadukkaan vammaisurheilun ja -liikunnan lähtökohta. 

Liikuntaa kaikille 

Koulutus avaa inkluusiota ja sen erilaisia mahdollisuuksia aktiviteettien toteutukseen. Esitellään soveltamisen työkalu, jonka avulla toimintaa voi soveltaa eri kohderyhmille sopivaksi. Ohjaamisen perusasioita käydään läpi ja osallistujalla on valmiudet soveltamiseen sekä jäsennellyn ja selkeän liikuntatuokion toteuttamiseen. 
 
Avoimet ovet – ratkaisuja yhteiseen toimintaan 

Koulutukseen osallistuja hahmottaa kaikille avoimen seuratoiminnan erityispiirteet. Osallistuja tietää, 
millaisia asioita on hyvä huomioida toimintaa käynnistäessä ottaessa toimintarajoitteisia liikkujia mukaan 
seura-, yhdistys- tai kerhotoimintaan. Koulutuksessa käydään myös lävitse toiminnan markkinointia ja 
yhteistyömahdollisuuksia. 
 
Esteettömyys 

Koulutuksessa käydään esteettömyyden monimuotoisuutta läpi näkemisen, kuulemisen, ymmärtämisen ja liikkumisen kautta. Osallistuja ymmärtää rakennetun esteettömyyden haasteita ja tarpeita. Taustalla vaikuttavat lait ja määräykset nostetaan esiin. Kuvien ja käytännön esimerkkien kautta osallistuja saa perustiedot esteettömyydestä. 
 
Valmentaminen vammaisurheilussa 

Osallistuja ymmärtää yksilöllisten tarpeiden, edellytysten ja ratkaisujen merkityksen vammaisurheilussa ja osaa huomioida sen kokonaisvaltaisessa valmennuksessa. Koulutuksessa tutustutaan vammaisurheilulajeihin ja luokitteluun. 
 

Yhteystiedot