Kehittämisohjelma

Suomen Paralympiakomitealla on jäsenyhdistyksilleen ja -seuroilleen liikuntatoiminnan kehittämisohjelman (KEHU), jolla aktivoidaan jäseniä miettimään liikuntatoimintaansa uusia tuulia ja toteutetaan niitä Paralympiakomitean henkilöstön tuella ja osaamisella.

KEHU-ohjelma tarjoaa jäsenyhdistyksille mahdollisuuden arvioida omaa toimintaansa, uudistua, aktivoida toimijoita ja saada kokonaan uusia jäseniä tai yhteistyökumppaneita.

KENELLE?

Kehittämisohjelma on tarkoitettu Paralympiakomitean jäsenyhdistyksille ja -seuroille. Ohjelmaan voi hakea sähköisellä hakulomakkeella ja mukaan valitaan 10–12 yhdistystä tai seuraa.

MITÄ JA MITEN?

Jokaiselle ohjelmaan valitulle yhdistykselle järjestetään oma kehittämispäivänsä, jossa mietitään toiminnan tavoitteita ja etsitään ratkaisuja tavoitteen toteuttamiseen.

Edellytyksenä ohjelmaan mukaan pääsemiselle on, että kehittämispäivään osallistuu vähintään kuusi yhdistyksen liikuntatoiminnasta kiinnostunutta henkilöä.

Kehittämispäivän jälkeen yhdistys ryhtyy suunniteltuihin toimenpiteisiin Paralympiakomitean henkilöstön tuella. Kehittämisohjelman aikajänne on noin vuosi.

Ohjelman päätteeksi järjestetään tarvittaessa arviointipäivä, jossa käydään läpi saavutettuja tuloksia ja pohditaan, miten saavutettua saataisiin pidettyä yllä ja kehitettyä edelleen.

KUSTANNUKSET

Yhdistys vastaa kehittämispäivän tiloista ja tarjoiluista. Paralympiakomitea vastaa kouluttajan kuluista. Jos ohjelmaan osallistuva yhdistys suunnittelee esimerkiksi välineiden hankintaa tai uusia liikuntaryhmiä ohjaajineen, niin siihen on hyvä budjetoida.

Kehittämispäivässä voidaan myös miettiä, mistä hankkia rahoitusta tarvittaviin toimenpiteisiin. Suoraan Paralympiakomitealta ei rahaa kehittämisohjelman puitteissa voi saada.

AIKATAULU

Kehittämisohjelman haku on 1.4.–31.7. Kehittämisohjelmaan mukaan päässeille yhdistyksille ja seuroille ilmoitetaan asiasta elokuun loppuun mennessä. Kehittämispäivä on mahdollista järjestää aikaisintaan loppuvuodesta.

YHTEENVETO

Tarvitsette siis idean ja innostuksen, vähintään kuusi osallistujaa, sähköisesti täytetyn lomakkeen ja lähetä-napin painalluksen. Näillä pääsette hakuvaiheeseen, josta valitaan Paralympiakomitean liikuntatoiminnan kehittämisohjelmaan maksimissaan 10–12 jäsenyhdistystä tai -seuraa.

Sitten vain ideoimaan ja hakemaan!

Hae mukaan KEHU-ohjelmaan tästä