Kuljetuspalvelut

Liikuntapaikalle pääsee joko omalla autolla, julkisilla välineillä tai kuljetuspalveluja käyttämällä. Pysäköintipaikan tulee sijaita sisäänkäynnin läheisyydessä ja sen tulee täyttää liikkumisesteettömän parkkipaikan mitoitus. Joillakin paikkakunnilla liikunta-, sosiaali- ja terveystoimet järjestävät yhteiskuljetuksia vaikeavammaisten liikuntaryhmiin. Palvelulinjaliikenne voidaan suunnitella myös harrastustoimintaa ja -paikkoja huomioiden.

Vapaa-ajan matkoja vaikeavammaisille

Lain mukaan vaikeavammaisen henkilön on mahdollista saada 18 yhdensuuntaista vapaa-ajan kuljetusmatkaa oman asuinkunnan ja lähikuntien alueelle. Nämä matkat riittävät vain kerran viikossa tapahtuvaan harrastamiseen, kaupassa käyntiin tai vaikkapa kyläilyyn.

Toimintakykyä ja terveyttä ylläpitävä liikunta edellyttää harrastamista vähintään 2–3 kertaa viikossa. Kerran viikossa tapahtuva liikunnan harrastaminen ei riitä kunnon ylläpitämiseen.

Aktiivisen harrastajan tulee perustella tarvitsemansa matkat palvelusuunnitelmassaan. Perusteluissa on hyvä tuoda esiin myös se, kuinka paljon yhteiskunta pitkällä tähtäimellä säästää, kun henkilö pysyy hyväkuntoisempana. Myös pidemmälle ulottuvia harrastus- ja esimerkiksi kilpailumatkoja voi sisällyttää osaksi palvelusuunnitelmaa.

Matkojen yhdistämiset

Matkojen yhdistämispalvelut ovat vaikeuttaneet harrastamista, kun aikataulut eivät pidä. Jos matkojen yhdistelyn kautta pääsy liikuntaharrastukseen estyy kokonaan tai harrastamiseen käytetty kokonaisaika matkoineen tulee epäinhimillisen pitkäksi, epäkohdat kannattaa kirjata muistiin ja tiedottaa matkapalvelukeskukseen. Hyvin perustein voi yrittää hakea muutosta kuljetuspalvelupäätökseen ja esittää yhdistämispalveluista irrottamista.