Soveltavan liikunnan verkostot

Paikallisesti

Suomalaisen soveltavan liikunnan paikallistasolla Paralympiakomitean keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat kunnallinen liikuntatoimi, kuten soveltavan liikunnan ohjaajat ja soveltavaa liikuntaa toteuttavat yhdistykset ja seurat. Paikkakunnasta riippuen soveltavan liikunnan ja terveysliikunnan palveluja tarjotaan myös kansalais- ja työväenopistojen, kunnan terveys- ja sosiaalipalvelujen, koulujen ja erilaisten laitosten puitteissa. Kuntatason soveltavan liikunnan kehittämishankkeita seurataan Liikuntatieteellisen seuran sivustolla.

www.lts.fi/tutkittua-sovellettua/soveltava-liikunta.html

Alueellisesti

Aluetason kumppaneita soveltavan liikunnan ja paraurheilun alueella ovat mm. liikunta-, kuntoutus-, sosiaali- ja kasvatusalan oppilaitokset, urheiluopistot ja liikunnan aluejärjestöt. Korkealaatuisen tutkimustiedon saamiseksi soveltavan liikunnan ja paraurheilun alueelta tehdään yhteistyötä myös Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan sekä maamme ammattikorkeakoulujen kanssa.

Valtakunnallisesti

Liikuntatieteellinen Seura koordinoi mm. kuntien soveltavan liikunnan kehittämishankkeita ja soveltavan liikunnan ammattilaisten täydennyskoulutusta.

www.lts.fi

Kokonaisuutta ohjaa opetusministeriön soveltavan liikunnan jaosto.

www.okm.fi