Erityisliikuntaverkostot

Paikallisesti

Suomalaisen erityisliikunnan paikallistasolla Paralympiakomitean keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat kunnallinen liikuntatoimi, kuten erityisliikunnanohjaajat ja erityisliikuntaa toteuttavat yhdistykset ja seurat. Paikkakunnasta riippuen erityisliikunnan ja terveysliikunnan palveluja tarjotaan myös kansalais- ja työväenopistojen, kunnan terveys- ja sosiaalipalvelujen, koulujen ja erilaisten laitosten puitteissa. Kuntatason erityisliikunnan kehittämishankkeita seurataan Liikuntatieteellisen seuran sivustolla.

www.lts.fi/tutkittua-sovellettua/soveltava-liikunta.html

Alueellisesti

Aluetason kumppaneita erityisliikunnan ja vammaisurheilun alueella ovat mm. liikunta-, kuntoutus-, sosiaali- ja kasvatusalan oppilaitokset, urheiluopistot ja liikunnan aluejärjestöt. Korkealaatuisen tutkimustiedon saamiseksi erityisliikunnan ja vammaisurheilun alueelta tehdään yhteistyötä myös Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan sekä maamme ammattikorkeakoulujen kanssa.

Valtakunnallisesti

Valtakunnan tasolla Paralympiakomitea toimii rinnakkain Soveltava Liikunta Soveli ry:n kanssa. Yhteistyötä tehdään mm. yhdistystoimijoiden koulutuksen alueella.

www.soveli.fi

Liikuntatieteellinen Seura koordinoi mm. kuntien erityisliikunnan kehittämishankkeita ja erityisliikunnan ammattilaisten täydennyskoulutusta.

www.lts.fi

Kokonaisuutta ohjaa opetusministeriön erityisliikunnan jaosto.

www.minedu.fi