Integraatioprosessit

Lajiliittointegraatio

Paraurheilun kehitys maailmalla on nopeaa, eikä pienen maan vastaaminen tähän muutokseen ole yksinkertaista. Paraurheilulajien ntegroituminen suomalaisiin lajiliittoihin on nähty tulevan huippu-urheilumenestyksen edellytyksenä.

Lajiliittointegraation ajatuksena on se, että urheilijat voivat harjoitella lajiaan samoista lähtökohdista kuin vammattomat urheilijat. Suomen Paralympiakomitea ja sitä ennen Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU (2010–2019) ovat pyrkineet siirtämään vammaisurheilulajeja lajiliittojen alaisuuteen siltä osin kuin se on mahdollista.

Katso lajiliittointegraatiota koskevia arviointeja Paralympiakomitean materiaalipankista
(Esimerkiksi Saari 2015; 2011)

Tutustu lajiliittointegraation tilanteeseen Suomessa tarkemmin

Tähtäimessä inkluusio

Paraurheilun ja -liikunnan aluehankkeessa (2013–2015) tuettiin liikunnan aluejärjestöjen lasten ja nuorten liikuntaleirejä, autettiin kokoamaan alueellisia erityisliikuntaverkostoja ja tuotiin paraurheilun ja -liikunnan koulutussisältöjä osaksi liikunnan aluejärjestöjen koulutustarjontaa.

Konkreettisina tuloksina saatiin mm. uusi SOLIAn alueellinen lainaamo osaksi Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun (PLU) toimintaa. Kainuun Liikunta ryhtyi aktiivisesti tukemaan seuroja ja lasten liikunnan verkostoja soveltavassa liikunnassa.  

Vuonna 2002–2008 toteutettu Liikuntaa Kaikille Lapsille -hanke ja 2006–2010 toteutettu Kaikille Avoin -ohjelma tähtäsivät inkluusioon ja kaikille avoimiin liikuntapalveluihin, seuroihin ja ryhmiin. Kaikille avoin sisältää ajatuksen toimintatavoista, ympäristöistä ja ohjelmista, jotka mahdollistavat kaikenlaisten ihmisten osallistumisen.

Paralympiakomitea yrittää edistää Kaikille avoin -ajattelua yhteistyöneuvotteluissaan lajiliittojen kanssa, tapahtumissaan ja koulutuksissaan. Paralympiakomitean keskeinen työkalu kohti kaikille avointa toimintaa on kehityskumppanuus.

Kehityskumppanina toimiessaan Paralympiakomitea pyrkii konsultoimaan ja tukemaan yleisen liikunnan toimijoita erilaisissa vammaisurheilun järjestämiseen ja erityisliikkujiin liittyvissä kysymyksissä.

 

Perustana YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus

Suomi hyväksyi vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen 2016. Sen artikla 30.5 käsittelee vammaisten henkilöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään, virkistys- ja vapaa-ajantoimintaan sekä urheiluun.

Yleissopimuksessa vaaditaan mahdollisuutta valita yleisen kaikille suunnatun harrastustoiminnan ja erityisesti vammaisille henkilöille kehitettyjen lajien ja urheilun välillä. Vammaisurheilussa tätä ajatusta kuvataan sanaparilla yhdessä ja erikseen.