Turvallinen toimintaympäristö

Urheilun ja liikunnan tulee olla elämänaloja, joiden parissa ihmiset voivat iloita, saada onnistumisen kokemuksia ja tuntea yhteisöllisyyttä. Urheilun ja liikunnan tulee olla turvallinen tila meille kaikille. Epäasialliselle käyttäytymiselle ja kiusaamiselle ei ole urheilussa ja liikunnassa sijaa. 

Lue lisää epäasiallisesta käytöksestä ja kiusaamisesta urheilussa SUEKin sivustolta 

Suomen Paralympiakomitea on laatinut selkokieliset turvallisen tilan säännöt, joita suositellaan esiteltäväksi Paralympiakomitean alaisten tapahtumien alussa. Sääntöjä voivat vapaasti käyttää myös muut tahot.

Lataa säännöt käyttöösi sivun alalaidasta.

Epäasiallisesta käyttäytymisestä ja kiusaamisesta ilmoittaminen Paralympiakomitean kurinpitoon

Paralympiakomitean alaisessa toiminnassa tapahtuvasta epäasiallisesta käyttäytymisestä ja kiusaamistapauksista on mahdollista ilmoittaa Paralympiakomitean kurinpitoelimelle sähköisellä lomakkeella. Ilmoitus käsitellään aina luottamuksellisesti.

Tarkemmat tiedot Paralympiakomitean kurinpitomääräyksistä ja niiden alaisista alueista löydät sivun alalaidasta.

ILMO- ja Et ole yksin -palvelut

Paralympiakomitean kurinpitoilmoituslomakkeeseen vastataan omalla nimellä, ja ilmoitus käsitellään Paralympiakomitean oman kurinpitoelimen toimesta.

Suomen Urheilun Eettisen Keskuksen SUEKin ILMO-palvelun kautta voit ilmoittaa urheilun tai liikunnan piirissä tapahtuneista rikkomukisista myös nimettömästi.

Siirry ILMO-palveluun

Väestöliitön Et ole yksin -palvelu puolestaan tarjoaa tukea, apua ja neuvontaa puhelimassa ja chatissa urheilua harrastaville nuorille, aikuisille, vanhemmille ja huoltajille.

Siirry Et ole yksin -sivustolle