Luokitteluhanke 2020–2021

 Uimari Ville Nieminen ja luokittelija Kati Kauhanen tutkivat luokittelupapereista tietokoneelta

Paralympiakomitean koordinoiman luokitteluhankkeen (2020–2021) päätehtävä oli luokittelutoiminnan kehittäminen Kansallisen luokittelukäsikirjan mukaisesti erityisesti niin, että lajiliitot pystyisivät vastaamaan oman lajinsa luokittelun toimenpiteistä. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli tehostaa luokittelijakoulutusta sekä sen ympärillä tapahtuvaa tutkimusta.

Vuosien 2020-21 aikana Suomessa toteutetun luokitteluhankkeen avulla paraurheilun luokittelua rakennettiin sujuvaksi osaksi urheilijan polkua. Paraurheilun luokittelutoimintaa ohjaa kansainvälinen säännöstö, jonka noudattaminen koskettaa kaikkia paraurheilussa mukana olevia, aivan kuin WADA:n antidopingsäännöstö asettaa oikeudet ja velvollisuudet kilpaurheilun parissa toimiville.

Vahva kansallinen luokittelutoiminta on edellytys toimivalle parakilpaurheilijanpolulle. Se edesauttaa olemassa olevan menestyspotentiaalin tunnistamista sekä kilpaurheilijan polulle pääsyä.

Hankkeen aikana kehitettyjen yhtenäisten toimintamallien tarkoituksena on tukea lajikohtaista luokittelutoimintaa Suomessa ja luoda urheilijoille lisää luokittelumahdollisuuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta koordinoi Uimaliiton paralympiaurheilun asiantuntijana työskennellyt Kati Kauhanen tiiviissä yhteistyössä lajiliittojen ja Paralympiakomitean kanssa.

Hankkeen päätyttyä Kauhanen on jatkanut Paralympiakomitean luokittelun ja integraation erityisasiantuntijana ja vetää suomalaista luokittelijoiden verkostoa osana huippu-urheilun asiantuntijatoimintaa.

Luokitteluhankkeen aikana toteutettuja toimenpiteitä

  • Lajikohtaisten luokittelutoimenpiteiden ja -järjestelmien kehittäminen yhdessä lajiliittojen kanssa

  • Luokittelun asiantuntijoiden tietotaidon hyödyntäminen ja lisääminen

  • Luokittelukoulutuksen lisääminen

  • Luokitteluun liittyvän tutkimuksen lisääminen

  • Luokittelun tietosuojajärjestelmän käyttöönotto