Miten mukaan kilpaurheiluun?

 

Vammaisten lasten ja nuorten liikunta- ja urheilutoiminta

Lasten ja nuorten toimintaa toteutetaan Suomen Paralympiakomitean Sporttiklubin alla. Sporttiklubi on liikuntaohjelma alle 20-vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on jokin liikunta-, näkö- tai kehitysvamma tai jotka ovat saaneet elinsiirron. Lue lisää Sporttiklubista

Sporttiklubi tarjoaa tietoa mahdollisuuksista päästä kokeilemaan eri liikuntamuotoja, apuvälineitä ja lajeja kerhoissa, tapahtumissa ja leireillä. Paralympiakomitean ja sen jäsenyhdistysten oman toiminnan lisäksi harrastusmahdollisuuksia löytyy lajiliittojen, urheiluseurojen ja muiden yleisen liikunnan toimijoiden kautta.

Junior Games -kisat on vammaisurheilun hauskin kisatapahtuma. Junior Games -kisoissa voi testata omia rajojaan toisten vammaisnuorten kanssa. Junior Games -kisat järjestetään kahdesti vuodessa: keväällä ja syksyllä. Lue lisää Junior Games-kisoista.

Para Talent Day

Para Talent Day on vammaisurheilun testipäivä, joka on suunnattu yli 13-vuotiaille henkilöille, joilla on jokin vamma ja jotka ovat innostuneita urheilusta. Tapahtuman tavoitteena on löytää uusia urheilijoita vammaiskilpaurheiluun ja auttaa heitä eteenpäin urheilijan polullaan. 

Para Talent Dayn tavoitteena on kertoa urheilijoille niistä kanavista ja paikoista, mitä kautta voi tulla mukaan eri lajeihin sekä antaa konkreettisia keinoja kuinka omaa urheilijan polkua ja uraa voi lähteä rakentamaan ja kehittämään.

Lue lisää Para Talent Daysta

Löydä oma seura

Löydä oma seura on palvelu, josta voi etsiä urheiluseuroja ja muita urheilu- ja liikuntalan toimijoita, joiden alaisuudessa jo urheilee vammaisurheilijoita tai joilla on valmiuksia ja halua ottaa vammaisurheilijoita toimintaansa. Lue lisää Löydä oma seura-palvelusta

Apuvälineen vuokraus- ja neuvontapalvelu

Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA opastaa ja neuvoo, tarjoaa kokeilu- ja vuokraustoimintaa sekä auttaa oman välineen hankinnassa. Kaikki liikunnan apu- ja toimintavälineitä vuokraavat tahot löydät sivustolta www.valineet.fi.

Kokeilutapahtumat ja urheilijavieraat

Lajiliitot, Suomen Paralympiakomitea ja vammaisjärjestöt järjestävät kokeilutapahtumia ympäri vuoden. Liity postituslistalle, jos haluat pysyä ajantasalla kokeilutapahtumista. Tie Tähtiin -pooliurheilijoita voi kutsua kuntoutuskeskuksiin, seuroihin ja sairaaloihin kertomaan omasta urheilijan polustaan sekä järjestämään lajikokeilutapahtuman.

Stipendit ja apurahat

Vammaisurheilijan polun eri vaiheissa on mahdollisuuksia hakea apurahaa tai stipendiä välineisiin, kilpailumatkaan tai muuhun harrastamiseen liittyvään. Lue lisää apurahamahdollisuuksista

Valtti-ohjelma auttaa vammaisia lapsia löytämään harrastuksen

Valtti-ohjelma on Suomen Paralympiakomitean koordinoima tukimuoto, jossa vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille etsitään liikuntaharrastusta. Valtti-ohjelmaan voivat hakea kaikki erityistä tukea tarvitsevat 6–23-vuotiaat lapset tai nuoret. Haku ohjelmaan tapahtuu keväisin 1.3–30.4. sähköisellä lomakkeella. Lue lisää Valtti-ohjelmasta