Kasva Urheilijaksi -taitovalmiustestien sovellukset

Taitotestin sivutaivutus

Kasva Urheilijaksi -taitovalmiustestillä mitataan kehon hallintaa ja motorisen koordinaation tasoa sekä ennen kaikkea tässä sovelluksessa pyörätuolin käyttäjälle välineenkäsittelytaitoa. Testin eri osiot antavat urheilijalle, valmentajalle ja vanhemmille arvokasta tietoa testatun perusliikuntataidoista sekä valmiuksista edetä vaativampien motoristen taitojen opetteluun ja niissä kehittymiseen. Testi pohjautuu saksalaiseen KTK-testiin sekä suomalaiseen Move-fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmään.

Taitovalmiustesti kartoittaa urheilijoiden tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja. Testi osoittaa myös mahdolliset kehittämistarpeet molemminpuolisuudessa, eri liikkumissuuntien, -tasojen ja –rytmien käytössä sekä keskilinjan ylityksissä.

Testin osa-alueet:

  • Testi 1: Slalom–rata (pyörätuolin käyttäjät tasapainoilu takaperin testin sijaan)
  • Testi 2: Esteen ylitys kelaten (pyörätuolin käyttäjät esteen ylitys kinkaten sijaan)
  • Testi 3: Liikkuminen eteen-taakse suuntiin (pyörätuolin käyttäjät sivuttaishyppelyn sijaan)
  • Testi 4: Sivuttaissiirtyminen
  • Testi 5: Heitto – Kiinniotto –yhdistelmä

Sovellettujen testien selitykset ja videot löytyvät täältä (siirtyy valmennustaito.info -sivustolle)

Kasva urheilijaksi -sivustolta löytyvät testit ilman sovelluksia